уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Прочети повече
ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

CSS Example

Добре дошли в официалния сайт на
Община Самуил

Angry face

CSS Example

АКТУАЛНО

ГРАФИК
във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно” 2015


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Стартира проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“


УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно: Проверка на данните на лица с постоянен адрес в община Самуил и настоящ адрес в чужбина Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите през есента на 2015г. избори за общински съветници и кметове, съобразно разпоредбите на Изборния кодекс и в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, е необходимо длъжностни лица от Община Самуил да извършат проверка за актуалността на настоящите адреси на лица, с постоянен адрес в община Самуил, когато същите са в чужбина. Предвид гореизложеното, Община Самуил уведомява лицата, които са живяли и работили в чужбина, но към днешна дата са се завърнали, че е необходимо: в срок до 17:00 часа на 31.03.2015 г. да се явят в административната сграда на Община Самуил с адрес: село Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 2, стая 103 - „Гражданска регистрация и административно обслужване”, с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч., за извършване на проверка на настоящите им адреси и при необходимост същите да бъдат актуализирани. За улеснение Ви уведомяваме, че справката може да направите и на телефони: 08477 20-20/ централа/, вътрешен 109.

..................


-----------