уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 15 от ЗДОИ  
Закон за Достъп до Обществена Информация
Как да получим достъп до информация - трето преработено издание
Примерно зявление:
Примерна жалба:
Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа
Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители
Как да получим достъп до информация за околната среда?
Закон за защита на класифицираната информация
Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Полезни Интернет връзки

Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация- Самуил

  Регистър на заявленията за достъп до обществена информация в община Самуил, през 2017 г. -  ТУК.
  Отчет на постъпилите и обработени заявления за ДОИ в община Самуил, през 2017 г. -
ТУК.