уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Концепция за пространствено развитие на община Самуил

Общинска програма за опазване на околната среда

Общинска програма за отпадъците

Общински план за действие по околната среда и здраве

Общински план за развитие на община Самуил

Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Самуил

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Самуил

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Самуил 2014-2020

Система за наблюдение изпълнението на проекти на община Самуил за периода 2014-2020 г.

Система за наблюдение изпълнението на стратегическите документи

Система от индикатори

Стратегия социални услуги