уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


„Избори НС-2017”


Покана за обучение - изтеглете ТУК


            Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., при община Самуил - ТУК.


 Съобщение - ТУК


На вниманието на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, които желаят да бъдат транспортирани до избирателна секция, за гласуване в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.  - ТУК.


На вниманието на избирателите, които желаят да бъдат вписан в избирателния списък по настоящ адрес в насрочените на 26 март 2017 г., избори за народни представители

Община Самуил уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желаят да гласуват по настоящ адрес в насрочените на 26 март 2017 г., избори за народни представители, следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 12-НС от изборните книжа.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник, подписано саморъчно и изпратено по поща, факс или чрез електронно заявление по настоящия адрес на лицето.

 

Крайният срок за подаване на заявление е 11 март 2017 г., включително.


ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 

       -Избирателен списък на Секция № 001- с.Богданци, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 002- с.Богомилци, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 003- с.Владимировци, 
тук.          
       -Избирателен списък на Секция № 004- с.Владимировци, 
тук   
       -Избирателен списък на Секция № 005- с.Голяма вода, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 006- с.Голям Извор, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 007- с.Желязковец, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 008- с.Здравец, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 009- с.Кривица, 
тук.          
       -Избирателен списък на Секция № 010- с.Ножарово,
 тук.    
       -Избирателен списък на Секция № 011- с.Пчелина, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 012- с.Кара Михал, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 013- с.Хума, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 014- с.Хърсово, 
тук. 
       -Избирателен списък на Секция № 015- с.Самуил, 
тук.          
       -Избирателен списък на Секция № 016- с.Самуил, 
тук.   


Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)- изтеглете ТУК

Заповед №55/01.02.2017г. - изтеглете ТУК

Заповед №56/01.02.2017г. - изтеглете ТУК

Покана за консултации за съставите на СИК - изтеглете ТУК