уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ПОЛИТИКА ЛИЧНИ ДАННИ

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Етичен кодекс за поведението на служителите в община Самуил

Харта на клиента

Политика за защита на лични данни в община Самуил

Длъжностно лице по защита на лични данни.

Данни за администратора.