уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Административни актове


  • Правилник за устройството и дейността на общинска администрация-Самуил,тук;
  • Инструкция за деловодната дейност в Община Самуил, тук;
  • Етичен кодекс за поведение на служителите от общинска администрация-Самуил, тук;
  • Харта на клиента и собствени стандарти за качествено обслужване в община Самуил, тук;
  • Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Самуил, тук.