уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Населено място

Име, презиме  и  фамилия

Длъжност

Служебни телефони по кметствата

с.Богданци

Емине Исмаил Хамид

Кмет

(084778)    220

с. Богомилци

Февзи Ниязиев Хюсменов

Кмет

(08477)  22-24

с.Владимировци

Ибрахим  Сюлейман Ахмед

Кмет

(084745)   333

с.Голяма вода

Еюб Сабри Шакир

Кмет

(084778)   420

с. Голям Извор

Бахтишен Ибрям Кьофтеджи

Кмет

(084774)   333

с. Желязковец

Назиф  Акиф Рамадан

Кмет

(08477)  22-04

с.Здравец

Юсуф Назми Кадир

Кмет

(084779)    220

с.Кара Михал

Вайде Хюсеин Кушчу 

Кметски наместник

(084778)    320

с. Кривица

Рейхан Кадир Назиф

Кмет

(08477)  27-32

с.Ножарово

Закир  Садула Билял

Кмет

(084745)    336

с. Пчелина

Расим  Кадир  Салим

Кмет

(084779)    282

с. Хума

Ерхан  Хаккъ Ахмед

Кмет

(08477)  22-20

с.Хърсово

Розалина Иванова Данева -Борисова  

Кмет

(084776)    266