уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Концесия на язовир ,,Богданци''

Документация - Кликнете Тук

Обявление - Кликнете Тук

Уведомление - отварянето  на предложенията и обвързващите предложения на допуснатите участници в открита процедура по предоставяне на концесия  по Решение на ОбС – с. Самуил, по реда на глава VI и VII от Закона за концесиите с предмет: Експлоатиране на обект язовир "Богданци", с. Богданци, с ЕКАТТЕ 04666, имот № 000010, с площ 281,553 дка, актуван с  АПОС № 305/14.08.2006г., ще се извърши  на 06.03.2015г. от 14:00 часа в Заседателната зала на община Самуил.