уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

 

Концесия на язовир ,,Голям Извор''

Документация - Кликнете Тук

Обявление - Кликнете Тук

Уведомление - отварянето  на предложенията и обвързващите предложения на допуснатите участници в открита процедура по предоставяне на концесия  по Решение на ОбС – с. Самуил, по реда на глава VI и VII от Закона за концесиите с предмет:Експлоатиране на  обект  язовир "Голям извор", с. Голям извор, с ЕКАТТЕ 15761, имот № 035001, с площ 41, 128 дка, актуван с  АПОС № 303/14.08.2006 г. , ще се извърши  на 06.03.2015г. от 13:00 часа в Заседателната зала на община Самуил.