уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Концесия на язовир ,,Владимировци''

ДОКУМЕНТАЦИЯ 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ 2

ДОКУМЕНТАЦИЯ 3

ДОКУМЕНТАЦИЯ 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ 5

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБЯВЛЕНИЕ

Уведомление - отварянето  на предложението и обвързващото предложение на допуснатия участник в открита процедура по предоставяне на концесия  по Решение на ОбС – с. Самуил, по реда на глава VI и VII от Закона за концесиите с предмет: Експлоатиране на обект, представляващ язовир „Владимировци”, с  площ от 29877 кв.м., местност „Асаралък”, находящ се в землището на село Владимировци, Община Самуил, актуван с АПОС № 626/15.03.2011 година, ще се извърши  на 28.10.2015г. от 13:30 часа в Заседателната зала на община Самуил.