уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Проекти, за които се търси финансиране

   

"Изграждане на ПСОВ,канализация и водопровод-с.Владимировци"

Цели
-Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в община Самуил;
-Подобряване,запазване  и възстановяване на естествената околна среда;
-Опазване на почвите,биологичното разнообразие и защита на природата;

"Изграждане на ПСОВ,канализация и водопровод-с.Самуил"
Цели
-Подобряване качеството на жизнената среда;
-Подобряване,запазване и възстановяване на естествената околна среда
-Развитие на екологичната инфраструктура;

-Опазване и подобряване състоянието на водите;

-Опазване на почвите,биологичното разнообразие и защита на природата;