уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Месечни отчети на община Самуил


 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.10.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.10.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.10.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.09.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.08.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.08.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.07.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.06.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.05.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.05.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.04.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.04.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.04.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.03.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 28.02.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.01.2018 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2018 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2018 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2018 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2018 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2018 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.12.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.11.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.11.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.11.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.11.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.11.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.11.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.10.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.10.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.10.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.10.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.10.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.10.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.09.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.08.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.08.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.08.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.08.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.08.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.08.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.07.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.07.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.07.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.06.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.05.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.05.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.05.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.05.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.05.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.05.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.04.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.04.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 30.04.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 30.04.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.04.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.04.2017 г.

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.03.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2017 г. 

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 28.02.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 28.02.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 28.02.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 28.02.2017 г.

 

 1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.01.2017 г.
 2. Месечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.01.2017 г.
 3. Месечен отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2017 г.
 4. Месечен отчет на сметките за чужди средства към 31.01.2017 г.
 5. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2017 г.
 6. Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.01.2017 г.

Архив за 2016 г.

Архив за 2015 г.

Архив за 2014 г.