уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Проекти,в процес на реализация

 

Проект по Оперативна програма „Административен капацитет”


Проект: "Предоставяне на социални услуги за деца и техните семейства"

 

 

 BG 051PO001/5.2-07-0130

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 3

Проект BG 051PO001/5.2-07-С-0001

"За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора " повече...


Подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо обновяване на улична мрежа. По мярка 322 "обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по Договор №17/322/00878