уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ВОДЕНИ В ОБЩИНА САМУИЛ

РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТИзтеглете ТУК

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ЧОС - Изтеглете ТУК

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕ ПОС - Изтеглете ТУК

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Изтеглете ТУК

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им - Изтеглете ТУК

Регистър за подадените заявления за достъп до обществена информация при община Самуил - Изтеглете ТУК

Регистър на търговски дружества с общинско участие - Изтеглете ТУК