уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ВИЕ СЕ НАМИРАТЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА САМУИЛ

 

 ВАЖНО - за обществени поръчки  след 01.01.2019г. натиснете ТУК

 

Лице за контакти - инж.Ахмед Мустафа - зам. кмет на общ. Самуил

Телефон - 08477/2020 

Факс - 084 266 030

Пощенски адрес -7454, с.Самуил, общ. Самуил, ул."Х. Димитър"№2

Електронен адрес - info@samuil.eu


Полезни Връзки :

                    - Агенция по обществени поръчки

                    - Комисия за защита на конкуренцията

                    - Върховен административен съд

                    - Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

                    - Официален сайт на Европейския съюз (ЕС)

                    - Официален сайт на Европейската Комисия


Публични Покани

Информация за Публични Покани до 01.10.2014г.- натиснете ТУК

Информация за Публични Покани след 01.10.2014г. до 31.12.2015г.- натиснете ТУК

Информация за Публични Покани за 2 0 1 6 г. натиснете ТУК


 Процедури по ЗОП

Информация за Процедури по ЗОП до 01.10.2014г. - натиснете ТУК

Информация за Процедури по ЗОП след 01.10.2014г. - до 14.04.2016г. - натиснете ТУК


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в сила от 02.07.2015г.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки


ЗОП в сила от 15.04.2016

Процедури  - натиснете ТУК

Обяви по чл.20, ал.3 - натиснете ТУК

Покана до определени лица - натиснете ТУК

Пазарни консултации - натиснете ТУК