уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

  

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА  

2012, 2013 и  до 01.10.2014г.

 


 

 ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ 2012 год.

 


Публикувано на 05.07.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. по Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””” 

Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 05.07.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта по договор № 17/321/00097 от 23.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. по Проект „Рехабилитация на общински пътища с акцент върху достъпа до основни услуги за населението и икономиката на община Самуил”

Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


 Публикувано на 05.07.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, ОП "САМУИЛ 2011" и общинските подразделения”

Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


 Публикувано на 18.07.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„„Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта” по договор № 17/321/00095 от 20.12.2010г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г. по Проект „Повишаване потенциала на община Самуил за развитие на активна инвестиционна общност, равен достъп до основни услуги и мобилност на работната сила, чрез реконструкция на общински пътища””” 

Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


 Публикувано на 08.08.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   Ремонт на част от двуетажна сграда - административна, ЦОП - с.Самуил 

 

    Публична покана

    Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 23.08.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   Ремонт на част от двуетажна сграда - административна, ЦОП - с.Самуил 

 

    Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


Публикувано на 23.08.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   „РЕМОНТ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ВЪЗРАСТНИ – С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ“

 

   Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


Публикувано на 03.09.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   „Специализиран превоз  на ученици под 16 год“

 

   Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 11.09.2012 г.                   Възложител: ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”с.Владимировци

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„ ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО VІІІ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

с. ВЛАДИМИРОВЦИ,общ. САМУИЛ ,обл. РАЗГРАД

 

Публична покана

Документация

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 12.09.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Преустройване на инсталация за отопление с котел на дизелово/течно гориво на инсталация за отопление с котел на твърдо гориво в ДВХУИ с.Самуил

 

    Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 19.09.2012 г.             Възложител: ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”с.Владимировци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО VІІІ КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с. ВЛАДИМИРОВЦИ, общ. САМУИЛ,  обл. РАЗГРАД

 

   Публична покана

Документация

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


Публикувано на 20.09.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   „Специализиран превоз  на ученици под 16 год за учебната 2012г. - 2013г.“

    Публична покана

 Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 24.09.2012 г.   Възложител: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Самуил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Самуил, общ. Самуил за учебните 2012/2013г.”


   Публична покана

Документация


 Публикувано на 24.09.2012 г.

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Преустройване на инсталация за отопление с котел на дизелово/течно гориво на инсталация за отопление с котел на твърдо гориво в ДВХУИ с.Самуил
 
    Публична покана
 
Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!

Публикувано на 25.09.2012 г.   Възложител: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Самуил

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Извършване на специализиран превоз на ученици, на целодневна организация на обучение през учебната 2012/2013 година по утвърдени маршрутни разписания

 
    Публична покана

Образци

Публикувано на 04.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   „Извършване на специализиран превоз  на ученици под 16 год за учебната 2012г. - 2013г.“


    Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 05.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Изграждане на отоплителна инсталация  на твърдо гориво за нуждите на  ЦСРИ с.Владимировци“ 

   Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


 Публикувано на 05.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Ремонт на Защитено Жилище с.Богомилци

    Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 12.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   „Извършване на специализиран превоз  на ученици под 16 год за учебната 2012г. - 2013г.“

 

 

    Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


 Публикувано на 23.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Ремонт на Защитено Жилище с.Богомилци

    Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 23.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община Самуил

 

   Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 24.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   „Извършване на специализиран превоз  на ученици под 16 год за учебната 2012г. - 2013г.“

 

    Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


Публикувано на 25.10.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2012 – 2013г”

 

    Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 01.11.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

„Ремонт на Път №RAZ1087: /I-2, Разград – п.к. Бели лом/ - Веселина –Граница  общ.(Лозница - Самуил) - Самуил /RAZ2140/ - участък условно от км 0+000 (начало на с.Богомилци)до км 0+750 (край на с.Богомилци)  и  Път №RAZ2140: /III - 2005/ Самуил - Кривица. - участък от км 0+000 до км 1+450 

 

   Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


 Публикувано на 08.11.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2012 – 2013г”

 

   Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНИ :

2 маршрута от общо 10 маршрута


 Публикувано на 09.11.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

„Ремонт на Път №RAZ1087: /I-2, Разград – п.к. Бели лом/ - Веселина –Граница  общ.(Лозница - Самуил) - Самуил /RAZ2140/ - участък условно от км 0+000 (начало на с.Богомилци)до км 0+750 (край на с.Богомилци)  и  Път №RAZ2140: /III - 2005/ Самуил - Кривица. - участък от км 0+000 до км 1+450 

 

   Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


 Публикувано на 12.11.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община Самуил

    Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


 Публикувано на 12.11.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Ремонт на Защитено Жилище с.Богомилци

 

    Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


Публикувано на 21.11.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2012 – 2013г”

 

   Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНИ :

4 маршрута от общо 8 маршрута


Публикувано на 04.12.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2012 – 2013г”

Публична покана в портала  АОП

 

   Публична покана

Образци

ВЪЗЛОЖЕНИ :

1 маршрут от общо 4маршрута


Публикувано на 07.12.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община Самуил

 Публична покана в портала  АОП

Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


 Публикувано на 13.12.2012 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2012 – 2013г”

Публична покана в портала  АОП

Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ 2013 год.


Публикувано на 07.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Извършване на специализиран превоз” по обособени позиции

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци


Публикувано на 07.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община Самуил

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!

 


Публикувано на 07.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2012 – 2013г”

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!

 


   Публикувано на 31.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община Самуил

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!

 


       Публикувано на 31.01.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2012 – 2013г”

 Публична покана в портала  АОП

 

   Публична покана и Образци

 

   ПРЕКРАТЕНА!!!


   Възложител: ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”с.Владимировци

  

   Публикувано на 12.03.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на маркирано дизелово гориво за отопление – газьол за отопление за отоплителен сезон 2013-2014 г. за ОУ”Христо Ботев” с.Владимировци

 

Публична покана в портала  АОП

   Публична покана

и Приложения

 


 Публикувано на 13.03.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община СамуилПублична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!! 


 Публикувано на 13.03.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Извършване на специализиран превоз” по обособени позиции

 
Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци 


  Публикувано на 16.04.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община Самуил 

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


     Публикувано на 29.04.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Авариен ремонт на водосток под път“ – с.Кривица, община Самуил

  

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


  Публикувано на 29.04.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил”

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


 Публикувано на 15.05.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил” 

 

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 15.05.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Изграждане на отоплителна инсталация на твърдо гориво и доставка и монтаж на оборудване на ЦНСТ с. Пчелина” 

 

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

Скици за разпределение и размери

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


 Публикувано на 23.05.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на община Самуил

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци


  Публикувано на 06.06.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка, монтаж и/или демонтаж на врати и прозорци за нуждите на община Самуил”

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


 Публикувано на 07.06.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил”

Публична покана в портала  АОП  

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


 Публикувано на 17.06.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка, монтаж и/или демонтаж на врати и прозорци за нуждите на община Самуил”

 

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА!!!


  Публикувано на 09.07.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка, монтаж и/или демонтаж на врати и прозорци за нуждите на община Самуил”

 

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

ПРЕКРАТЕНА !!!!


 Публикувано на 01.08.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил”

Публична покана

Образци

ПРЕКРАТЕНА !!!


Публикувано на 02.08.2013 г.

“Доставка, монтаж и/или демонтаж на врати и прозорци за нуждите на община Самуил”

Публична покана и образци

Публична покана в портала на АОП


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по чл.26, ал.3 и 4 от ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА за учебната 2013-2014г.

 

 Публична покана и образци

Адрес в АОП

ПРЕКРАТЕНА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка, монтаж и/или демонтаж на врати и прозорци за нуждите на община Самуил”

 

Публична покана в портала  АОП

Публична покана и Образци

Адрес в АОП


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил”

Публична покана и Образци

Адрес в АОП

ПРЕКРАТЕНА !!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по чл.26, ал.3 и 4 от ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА за учебната 2013-2014г.

  Публична покана и образци

Адрес в АОП

ПРЕКРАТЕНА !!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, ОП САМУИЛ 2011 и общинските подразделения

Публична покана и образци

Адрес в АОП

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка, монтаж и/или демонтаж на врати и прозорци за нуждите на община Самуил”

Публична покана и образци

Адрес в АОП


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по чл.26, ал.3 и 4 от ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА за учебната 2013-2014г. 


Публична покана и образци

Адрес в АОП


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил”

Публична покана и Образци

Адрес в АОП

ПРЕКРАТЕНА !!!


 Публикувано на 27.09.2013 г.

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО VIII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.ВЛАДИМИРОВЦИ,общ.САМУИЛ,обл.РАЗГРАД ”

 ПРЕКРАТЕНА!!!


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

„Ремонт на сграда – общинска администрация с. Самуил“

Публична покана и образци

адрес в АОП

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“Изграждане на отоплителна инсталация на ЦОП, с.Самуил и преустройство на отоплителна инсталация  на ЦДГ, с. Владимировци”

Публична покана и образци

адрес в АОП

ПРЕКРАТЕНА!!!


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

 

„Авариен ремонт на водостоци срещу кметство и срещу джамия в с.Кривица, община Самуил“ 

Публична покана и образци

Адрес в АОП

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил

Публична покана и образци 

Адрес в АОП

ПРЕКРАТЕНА !!!


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2013 – 2014г.

Публична покана и образци

Адрес в АОП 


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“Изграждане на отоплителна инсталация на ЦОП, с.Самуил и преустройство на отоплителна инсталация  на ЦДГ, с. Владимировци”

Публична покана и образци

Адрес в АОП

ВЪЗЛОЖЕНА!!!


Публикувано на 18.11.2013 г.

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО VIII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.ВЛАДИМИРОВЦИ,общ.САМУИЛ,обл.РАЗГРАД ”

Публична покана

Образци


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2013 – 2014г.

Публична покана и образци

Адрес в АОП


ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“Доставка на един брой употребяван автобус за нуждите на община Самуил”

Публична покана и Образци

Адрес в АОП

ПРЕКРАТЕНА !!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, ОП САМУИЛ 2011 и общинските подразделения

Публична покана и образци

Адрес в АОП

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на община Самуил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

“Разработване на концепция за пространствено развитие на община Самуил за периода 2013-2025г” 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Актуализиране стратегически документи на община Самуил”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

ВЪЗЛОЖЕНА !!!


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

"Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта - управление на проект по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г. подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо обновяване на улична мрежа ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

ВЪЗЛОЖЕНА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

"Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г. - подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо обновяване на улична мрежа ”

  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

ПРЕКРАТЕНА !!!


ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ ЗА 2014 ГОДИНА


Публикувано на 17.01.2014 г.

ПУБЛИЧНА  ПОКАНА

“ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА" НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.ВЛАДИМИРОВЦИ,общ.САМУИЛ,обл.РАЗГРАД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОБРАЗЦИ


Публикувано на 04.02.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна надземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Самуил ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП (9025436)

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 04.02.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

"Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г.  - подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил  чрез физическо обновяване на улична мрежа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП(9025435)

 ВЪЗЛОЖЕНА


Публикувано на 05.03.2014 г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на един брой Сушилня, Пералня и Хладилник двукрилен за нуждите на ДВХУИ, село Самуил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП(9026529)

ОТТЕГЛЕНА!!!


 Публикувано на 06.03.2014 г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка на един брой Сушилня, Пералня и Хладилник двукрилен за нуждите на ДВХУИ, село Самуил”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП(9026599)

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 17.04.2014 г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“Доставка на един брой Сушилня, Пералня и Хладилник двукрилен за нуждите на ДВХУИ, село Самуил”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

ВЪЗЛОЖЕНА


Публикувано на 14.05.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доизграждане на водосток срещу  кметство с. Кривица по обект „Авариен ремонт на водостоци  срещу кметство и срещу джамия в с. Кривица, община Самуил“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

ВЪЗЛОЖЕНА


Публикувано на 06.06.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 "Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ по проект „Подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа“ с подобекти ул. "Хаджи Димитър", ул. "Вихрен", ул. "Здравец ", ул. "Цар Калоян" с. Самуил и ул. "Христо Ботев", ул. "Струма", ул. "Оборище" , ул. "Янтра" с. Владимировци”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП(9030211)

Прекратена !!!!!!


Публикувано на 20.06.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 "Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ по проект „Подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа“ с подобекти ул. "Хаджи Димитър", ул. "Вихрен",  ул. "Здравец ", ул. "Цар Калоян" с. Самуил и ул. "Христо Ботев", ул. "Струма", ул. "Оборище" , ул. "Янтра" с. Владимировци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

 РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛ ВЪПРОС

Въпрос:

Моля да изясните дали в Офертата трябва да прилагаме попълнена и подписана от банката Банкова гаранция за авансово плащане /Образец 11/ и Банкова гаранция за изпълнение /Образец 11/.

Отговор:

Банкова гаранция за авансово плащане /Образец 11/ и Банкова гаранция за изпълнение /Образец 11/ ще се представят от класирания на първо място  участник. Същите се представят: при сключване на договора Банкова гаранция за изпълнение /Образец 11/ и съответно  при искане за авансово плащане ще се представи банкова гаранция за авансово плащане.

ПРОТОКОЛ

ПРЕКРАТЕНА!!!


Публикувано на 30.06.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

СМР по проект „Преустройство на съществуваща сграда в ЦНСТ за стари хора с.Хума“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ   

АДРЕС В АОП

инвестиционен проект 1

инвестиционен проект2 

инвестиционен проект 3

инвестиционен проект 4

инвестиционен проект 5

инвестиционен проект 6

ОТТЕГЛЕНА !!!!!!


Публикувано на 30.06.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Саниране на покрив на сграда на ЦНСТ с. Пчелина и Саниране на административна сграда  ЦОП с.Самуил”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ 

АДРЕС В АОП

ОТВАРЯНЕТО НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 14.07.2014г. от 11.30 ч., В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САМУИЛ,  ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.68, АЛ.3. ОТ ЗОП.

ПРОТОКОЛ

ПРЕКРАТЕНА!!! 


Публикувано на 08.07.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 СМР по проект „Преустройство на съществуваща сграда в ЦНСТ за стари хора с.Хума“  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

Инвестиционен проект ARX pdf

Инвестиционен проект ЕЕ

Инвестиционен проект ЕL

Инвестиционен проект KONSTR

Инвестиционен проект OV

Инвестиционен проект V i K

Инвестиционен проект dograma

АДРЕС В АОП 

ПРОТОКОЛ

ПРЕКРАТЕНА !!!!!


Публикувано на 17.07.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032052

 СМР по проект „Преустройство на съществуваща сграда в ЦНСТ за стари хора с.Хума“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

Инвестиционен проект ARX pdf  

Инвестиционен проект ЕЕ

Инвестиционен проект ЕL

Инвестиционен проект KONSTR

Инвестиционен проект OV

Инвестиционен проект V i K

Инвестиционен проект dograma

АДРЕС В АОП

ПРОТОКОЛ 

ВЪЗЛОЖЕНА

ДОГОВОР


Публикувано на 25.07.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032261

"Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ по проект „Подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа“ с подобекти ул. "Хаджи Димитър", ул. "Вихрен",  ул. "Здравец ", ул. "Цар Калоян" с. Самуил и ул. "Христо Ботев", ул. "Струма", ул. "Оборище" , ул. "Янтра" с. Владимировци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП   

ПРОТОКОЛ

ВЪЗЛОЖЕНА

ДОГОВОР


Публикувано на 01.08.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032425

"СМР по проект “Саниране на административна сграда ЦОП“ с. Самуил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ 

АДРЕС В АОП

Протокол 

Прекратена


Публикувано на 01.08.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032426

"СМР по проект „Саниране на покрив на сграда на ЦНСТ с.Пчелина“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

Протокол

Прекратена


Публикувано на 05.08.2014 г.

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032489

СМР по проект „ Аварийно възстановяване на подпорна стена и отводнителни мероприятия на ул.Васил Левски“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УКАЗАНИЯ И  ОБРАЗЦИ

ЧЕРТЕЖИ

АДРЕС В АОП

Прекратена 


Публикувано на 06.08.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032503 

СМР по проект „Слънце защитен навес към ритуална зала с.Желязковец“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ

ЧЕРТЕЖИ 

АДРЕС В АОП 

Протокол  

Прекратена 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032859

СМР по проект „Слънце защитен навес към ритуална зала с.Желязковец“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ и ЧЕРТЕЖИ

АДРЕС В АОП

Прекратена


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032858

СМР по проект „ Аварийно възстановяване на подпорна стена и отводнителни мероприятия на ул.Васил Левски“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, 

УКАЗАНИЯ И  ОБРАЗЦИ

ЧЕРТЕЖИ

АДРЕС В АОП

Протокол

Прекратена


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032860

"СМР по проект „Саниране на покрив на сграда на ЦНСТ с.Пчелина“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ 

АДРЕС В АОП

Протокол

ВЪЗЛОЖЕНА

Договор


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032862

"СМР по проект “Саниране на административна сграда ЦОП“ с. Самуил  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

Протокол 

ВЪЗЛОЖЕНА

Договор


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9032977

СМР по проект „Слънцезащитен навес към ритуална зала с.Желязковец“

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ и ЧЕРТЕЖИ

АДРЕС В АОП

Протокол

Отказ от сключване на договор!!!


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9033096

„Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Самуил през учебната 2014/2015 г.“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

Прекратена 


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9033129

СМР по проект „ Аварийно възстановяване на подпорна стена и отводнителни мероприятия на ул.Васил Левски“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,  УКАЗАНИЯ И  ОБРАЗЦИ

ЧЕРТЕЖИ

АДРЕС В АОП

Прекратена


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9033638

„Доставка на един брой употребяван Автобус за нуждите на община Самуил“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ

АДРЕС В АОП

Протокол

ВЪЗЛОЖЕНА

ДОГОВОР


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ID 9033716

СМР по проект „Слънцезащитен навес към ритуална зала с.Желязковец“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА,УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ и ЧЕРТЕЖИ

АДРЕС В АОП

Прекратена

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Доставки на готова храна за обяд за учениците от I-ви до VIII клас включително на ОУ"Христо Ботев" с.Владимировци, община Самуил, област Разград“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Публикувана в регистъра на АОП