уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 Уважаеми жители на община Самуил

във връзка с предстоящото обсъждане и приемане на бюджета за 2018г. очакваме Вашите предложения и мнения за включване в дебатите и параметрите на проекта на бюджет 2018г. За датата и мястото на провеждане на публичното обсъждане ще бъдете информирани своевременно. Своите препоръки може да изпращате на адрес е-mail: info@samuil.eu .

 

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

ФОНД ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ BG04-00-02

СХЕМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПЪТУВАНИЯ

  Кметът на община Самуил г-н Бейтула Сали и г-н Нергин Махмуд гл.експерт ОПП заедно с представители на други български общини и фирми, присъстваха на семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия”, организиран от норвежка компания „Грийнзоун“ АС.  

за информация натиснете - тук

 


 

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Posted by Administrator (admin) on Jun 04 2014

Община Самуил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” позиции педагог и медиатор по Проект Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес: http://www.samuil.eu/pages/proekt-za-socialno-vkljuchvane.php