уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

 “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”

 


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване - Подробна информация ТУК


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване - Подробна информация ТУК


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2,  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медиатор) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук

 


 

 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция лекар-педиатър) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук.

 


 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” (позиция медицинска сестра) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук.

 


 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2 кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция логопед) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук

Информация за нов срок - ТУК 


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2,  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция медиатор) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук

Информация за нов срок - ТУК


 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция лекар-педиатър) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук.


 

 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС


Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2 кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция психолог) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук

Информация за нов срок - ТУК


  

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2 кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция кинезитерапевт/рехабилитатор) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук

 Информация за нов срок - ТУК


 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” (позиция социален работник) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация тук

  


  
ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

за  позиция педагог

Община Самуил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог) по Проект Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

за позиция медиатор

 Община Самуил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор) по Проект Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 
Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция медиатор) по Проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК

Информация за втори нов срок - ТУК


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

  Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция социален педагог) по Проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК

Информация за втори нов срок - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция социален работник) по Проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК

Информация за втори нов срок - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване (позиция социален работник - координатор) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК

Информация за втори нов срок - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” (позиция социален работник/социален педагог) по Проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция юрист) по Проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК


  ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2,кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” (позиция социален работник) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК

Информация за втори нов срок - ТУК

Информация за нов трети срок - ТУК

Информация за нов чевърти срок - ТУК

Информация за нов пети срок - ТУК

Информация за нов шести срок - ТУК

Информация за нов седми срок - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” (позиция социален работник) по Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК

Информация за втори нов срок - ТУК

Информация за трети нов срок - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция психолог) по Проект Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция медиатор) по Проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК

Информация за втори нов срок - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция медицинска сестра) по Проект Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - педиатър) по Проект Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - гинеколог) по Проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК


 ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №2, кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция акушерка) по Проект Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

Подробна информация може да изтеглите - ТУК

Информация за нов срок - ТУК