уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Самуил, ул. „Любен Каравелов” № 4

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.Пчелина, ул. „Куванджилар” №4

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, с.Хърсово, ул. „Пейо Яворов” №1

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, с. Хума, 

ул. ”Гагарин” № 4

 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА  ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ с.БОГОМИЛЦИ

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА  ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ с.САМУИЛ

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА  ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ с. КРИВИЦА