уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Структура и състав на Общински съвет

Председател на ОбС

 


 

 

 

Джевдет Ахмед Азис

Дата на раждане: 07.04.1962 г.

Място на раждане:

с.Професор Иширково 

Образование:

Висше- РУ "Ангел Кънчев"

Магистър по специалност- КМПЛ

Сем. положение: женен

 

Име, презиме и фамилия
Длъжност
1
ДЖЕВДЕТ АХМЕД АЗИС Председател на ОбС
Служебен тел: 08477 / 22-66

АЙХАН ХЪКМЕТ ИСМАИЛ

 Общински съветник

3
СЕДАТ ХАЙРЕДИН МЕХМЕД                    Общински съветник
4
БЮЛЕНТ ШЕИТ МЕХМЕД Общински съветник
5
ЮЛИЯН АВРАМОВ НАУМОВ Общински съветник
6
РЕДЖЕБ ОСМАН ХАСАН Общински съветник
7
ХЮСЕИН САЛИ ХЮСЕИН Общински съветник
8

СЕЗГИН БЕКИР АХМЕД

Общински съветник
9

КЕМАЛ СЮЛЕЙМАН КАДИР

Общински съветник
10
ЕРСИН ФЕВЗИ ИСМАИЛ
Общински съветник
11
БЕЙСИМ ЕМРУЛА МУСТАФА Общински съветник
12
ЕРОЛ ИБРАИМ САЛИ
Общински съветник
13
АБТУЛА МЕХМЕД АБТУЛА Общински съветник
14

АЗЕМ ХЪЛМИ ШАКИР

Общински съветник
15
АЛПЕР ЗИКРИ ЧАУШ Общински съветник
16 ВАДЕТ МЕХМЕД НУРУЛА Общински съветник
17
СТАНИМИР ПЕТРОВ ТОДОРОВ
Общински съветник

        Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (мандат 2015-2019год.)