уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Бюджет 2019г. публикуван на 06.02.2019г. - изтеглете ТУК


Месечни отчети на община Самуил - натиснете ТУК

Тримесечни отчети на община Самуил - натиснете ТУК

Годишен финансов отчет за 2017г. - изтеглете ТУК


Бюджет 2018г. публикуван на 06.02.2018г. - изтеглете ТУК 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн, ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г.)

Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2018г.

Формули за разпределение на средствата по ЕРС.


Публикувано на 05.01.2017г.   

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-САМУИЛ

                       7454  с.Самуил, ул. “Хаджи Димитър”  № 2 , Тел.: 08477 / 2020Факс: 084266030;

E-mail: info@samuil.eu

ПОКАНА 

Кметът на Община Самуил

На основание чл. 44, ал.2 от  ЗМСМА, във връзка с чл.84 от  Закона за публичните финанси и чл.29,ал.2 от Наредба № 21  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил 

 КАНИ  НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

             на  15 януари 2018 г. / понеделник / от  10.00  часа  в заседателната зала на общината, находяща се на третия етаж, с адрес:с.Самуил, ул.Х.Димитър№ 2

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта на бюджета на община Самуил за 2018 година, което ще се проведе под формата на дискусионен форум. На тази среща ще представим пред местната общност годишните цели, приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2018 година.


Формули за разпределение на средствата по ЕРС.

Месечни отчети на община Самуил - натиснете ТУК

Тримесечни отчети на община Самуил - натиснете ТУК

Формули за разпределение на средствата по ЕРС.

Месечни отчети на община Самуил - натиснете ТУК

Тримесечни отчети на община Самуил - натиснете ТУК