уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Тримесечни отчети на община Самуил


към 30.09.2018 г.

1.Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.09.2018 г.

2.Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2018 г.

3.Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2018 г.

4.Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2018 г.

5.Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2018 г.

6. Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2018 г.


към 30.06.2018 г.

1.Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.06.2018 г.

2.Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г.

3.Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2018 г.

4.Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

5.Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2018 г.

6. Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2018 г.


към 31.03.2018 г.

1.Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.03.2018 г.

2.Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2018 г.

3.Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2018 г.

4.Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

5.Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2018 г.

6. Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2018 г.

7. Трансфери към 31.03.2018 г.


 към 31.12.2017 г.

1.Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.12.2017 г.

2.Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г.

3.Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.12.2017 г.

4.Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.12.2017г.

5.Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.12.2017 г.

6. Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.12.2017 г.

7. Отчет за касова изпълнение към 31.12.2017 г.


към 30.09.2017 г.

1.Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.09.2017 г.

2.Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.09.2017 г.

3.Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.09.2017 г.

4.Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.09.2017г.

5.Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.09.2017 г.

6. Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.09.2017 г.

7. Отчет за касова изпълнение към 30.09.2017 г.


към 30.06.2017 г. 

1.Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 30.06.2017 г.

2.Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 30.06.2017 г.

3.Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2017 г.

4.Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 30.06.2017г.

5.Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2017 г.

6. Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 30.06.2017 г.


 към 31.03.2017 г.

1.Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Самуил към 31.03.2017 г.

2.Тримесечен отчет за други средства от Европейския съюз към 31.03.2017 г.

3.Тримесечен отчет за средствата по други международни програми към 31.03.2017 г.

4.Тримесечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства към 31.03.2017г.

5.Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд към 31.03.2017 г.

6. Тримесечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие към 31.03.2017 г.


Архив за 2016 г.

Архив за 2015 г.

Архив за 2014 г.