уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Решения на Общинския съвет за мандат 2015- 2019 г.

Заседание №
Дата на заседание
Решения от № до №
Изтегли (doc)
1

04.11.2015г.

1.001
качено на 04.11.2015г.
2 11.11.2015г. 2.002-2.010 качено на 11.11.2015г.
3  17.12.2015г. 3.011-3.070 качено на 17.12.2015г.
 4 26.01.2016г. 4.071-4.084 качено на 26.01.2016г.
5 09.03.2016г. 5.085-5.115 качено на 09.03.2016г.
 6 11.04.2016г. 6.116-6.161 качено на 11.04.2016г.
7 03.06.2016г. 7.162-7.200 качено на 03.06.2016г.
8 29.07.2016г. 8.201-8.253 качено на 29.07.2016г.
9 26.08.2016г. 9.254-9.261 качено на 26.08.2016г.
10 14.09.2016г. 10.262-10.276 качено на 14.09.2016г.
11 30.09.2016г. 11.277-11.281 качено на 30.09.2016г.
12 28.10.2016г. 12.282-12.295 качено на 28.10.2016г.
13 30.11.2016г. 13.296-13.303 качено на 30.11.2016г.
14 23.12.2016г. 14.304-14.322 качено на 23.12.2016г.
15 29.12.2016г. 15.323-15.324 качено на 29.12.2016г.
16 31.01.2017г. 16.325-16.334 качено на 31.01.2017г.
17 28.02.2017г. 17.335-17.361 качено на 28.02.2017г.
18 10.03.2017г. 18.362-18.364 качено на 10.03.2017г.
19 20.04.2017г. 19.365-19.427 качено на 20.04.2017г.
20 29.05.2017г. 20.428-20.454 качено на 29.05.2017г.
21 30.06.2017г. 21.455-21.486 качено на 30.06.2017г.
22 31.07.2017г. 22.487-22.516 качено на 31.07.2017г.
23 14.08.2017г. 23.517-23.520 качено на 14.08.2017г.
24 29.09.2017г. 24.521-24.547 качено на 29.09.2017г.
25 30.10.2017г. 25.548-25.566 качено на 30.10.2017г.
26 28.11.2017г. 26.567-26.588 качено на 28.11.2017г.
27 15.12.2017г. 27.589-27.603 качено на 15.12.2017г.
28 08.01.2018г. 28.604-28.605 качено на 08.01.2018г.
29 26.01.2018г. 29.606-29.616 качено на 26.01.2018г.
30 26.02.2018г. 30.617-30.656 качено на 26.02.2018г.
31 30.03.2018г. 31.657-31.682 качено на 30.03.2018г.
32 30.04.2018г. 32.683-32.705 качено на 30.04.2018г.
33 28.05.2018г. 33.706-33.727 качено на 28.05.2018г.
34 22.06.2018г. 34.728-34.741 качено на 22.06.2018г.
35 13.07.2018г. 35.742-35.745 качено на 13.07.2018г.
36 19.07.2018г. 36.746-36.760 качено на 19.07.2018г.
37 08.08.2018г. 37.761-37.784 качено на 08.08.2018г.
38 14.09.2018г. 38.785-38.811 качено на 14.09.2018г.
39 13.10.2018г. 39.812-39.829 качено на 13.10.2018г.
40 19.10.2018г. 40.830-40.832 качено на 19.10.2018г.
41 02.11.2018г. 41.833-41.835 качено на 02.11.2018г.
42 19.11.2018г. 42.836-42.851 качено на 19.11.2018г.
43 27.12.2018г. 43.852-43.898 качено на 27.12.2018г.
44 17.01.2019г. 44.899-44.900 качено на 17.01.2019г.
45 23.01.2019г. 45.901-45.913 качено на 23.01.2019г.
46 20.02.2019г. 46.914-46.940 качено на 20.02.2019г.
47 22.03.2019г. 47.941-47.978 качено на 22.03.2019г.
48 25.04.2019г. 48.979-48.1007 качено на 25.04.2019г.
49 16.05.2019г. 49.1008-49.1009 качено на 16.05.2019г
50 31.05.2019г. 50.1010-50.1035 качено на 31.05.2019г
51 14.06.2019г. 51.1036-51.1041 качено на 14.06.2019г
52 28.06.2019г. 52.1042-52.1064 качено на 28.06.2019г
53 18.07.2019г. 53.1065-53.1071 качено на 18.07.2019г
54 30.07.2019г. 54.1072-54.1094 качено на 30.07.2019г.
55 14.08.2019г. 55.1095-55.1097 качено на 14.08.2019г.
56 28.08.2019г. 56.1098-56.1106 качено на 28.08.2019г.
57 20.09.2019г. 57.1107-56.1142 качено на 20.09.2019г.

 

Решения на Общинския съвет за мандат 2011- 2015 г.

 

Заседание №
Дата на заседание
Решения от № до №
Изтегли (doc)
1

04.11.2011г.

1.001
качено на 10.11.2011г.
2 29.11.2011г. 2.002-2.018 качено на 01.11.2011г.
3 28.12.2011г. 3.019-3.030 качено нa 03.01.2012
4 09.02.2012г. 4.031-4.046 качено нa 14.02.2012
5 21.03.2012г. 5.047-5.077 качено нa 27.03.2012
6 04.04.2012г. 6.078-6.081 качено нa 06.04.2012
7 26.04.2012г.  7.082-7.110 качено нa 03.05.2012
8 17.05.2012г. 8.111-8.154 качено нa 22.05.2012
9 16.06.2012г. 9.155-9.169

качено нa 21.06.2012

10 26.07.2012г. 10.170-10.200 качено нa 02.08.2012
11 24.08.2012г.  11.201-11.219 качено нa 30.08.2012
12 28.09.2012г. 12.220-12.243  качено на 02.10.2012г.
13 24.10.2012г. 13.244-13.253  качено на 29.10.2012г.
14 29.11.2012г. 14.254-14.284  качено на 04.12.2012г.
15 19.12.2012г. 15.285-15.310 качено на 27.12.2012г.
16 24.01.2013г. 16.311-16.321 качено на 28.01.2013г.
17 08.02.2013г. 17.322-17.326 качено на 11.02.2013г.
18 28.03.2013г. 18.327-18.363 качено на 29.03.2013г.
19 08.04.2013г. 19.364-19.371 качено на 08.04.2013г.
20 30.04.2013г. 20.372-20.388 качено на 30.04.2013г.
21 28.05.2013г. 21.389-21.409 качено на 29.05.2013г.
22 15.06.2013г. 22.410-22.425 качено на 18.06.2013г.
23 12.07.2013г. 23.426-23.451 качено на 12.07.2013г.
24 15.08.2013г. 24.452-24.477 качено на 16.08.2013г.
25 12.09.2013г. 25.478-25.497 качено на 13.09.2013г.
26

31.10.2013г.

26.498-26.528 качено на 01.11.2013г.
27

21.11.2013г.

27.529-27.543 качено на 22.11.2013г.
28

21.12.2013г.

28.544-28.565 качено на 21.12.2013г.
29

08.01.2014г.

29.566-29.569 качено на 08.01.2014г
30

20.01.2014г.

30.570-30.574 качено на 20.01.2014г
31

30.01.2014г.

31.575 качено на 30.01.2014г
32

12.02.2014г.

32.576-32.585 качено на 12.02.2014г
33

05.03.2014г.

33.586-33.589 качено на 05.03.2014г
34

27.03.2014г.

34.590-34.620 качено на 27.03.2014г
35

29.04.2014г.

35.621-35.640 качено на 29.04.2014г
36

30.05.2014г.

36.641-36.656 качено на 30.05.2014г
37

27.06.2014г.

37.657-37.682 качено на 27.06.2014г
38

31.07.2014г.

38.683-38.705 качено на 31.07.2014г.
39

28.08.2014г.

39.706-39.729 качено на 28.08.2014г.
40

19.09.2014г.

40.730-40.755 качено на 19.09.2014г.
41

28.10.2014г.

41.756-41.781 качено на 28.10.2014г.
42

10.11.2014г.

42.782-42.789 качено на 10.11.2014г.
43

29.11.2014г.

43.790-43.803 качено на 01.12.2014г.
44

22.12.2014г.

44.804-44.834 качено на 22.12.2014г.
45

16.01.2015г.

45.835-45.837 качено на 16.01.2015г.
46

02.02.2015г.

46.838-46.851 качено на 02.02.2015г.
47

16.02.2015г.

47.852-47.855 качено на 16.02.2015г.
48

27.02.2015г.

48.856 качено на 27.02.2015г.
49

20.03.2015г.

49.857-49.858 качено на 20.03.2015г.
50

30.03.2015г.

50.859-50.896 качено на 30.03.2015г.
51

29.04.2015г.

51.897-51.921 качено на 29.04.2015г.
52

26.05.2015г.

52.922-52.939 качено на 26.05.2015г.
53

13.06.2015г.

53.940-53.958 качено на 13.06.2015г.
54

15.07.2015г.

54.959-54.980 качено на 15.07.2015г.
55

28.07.2015г.

55.981-55.987 качено на 28.07.2015г.
56

26.08.2015г.

56.988-56.1019 качено на 26.08.2015г.
57

18.09.2015г.

57.1020-57.1058 качено на 18.09.2015г.
58

23.09.2015г.

58.1059-58.1061 качено на 23.09.2015г.
59

19.10.2015г.

59.1062-59.1063 качено на 19.10.2019г.