уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

 

Процедури по ЗОП обявени от община Самуил след 15.04.2016г

1. Информация за открита процедура - натиснете ТУК
2. Информация за ограничена процедура  - натиснете ТУК

3. Информация за състезателна процедура с договаряне - натиснете ТУК
4. Информация за състезателен диалог - натиснете ТУК
5. Информация за партньорство за иновации - натиснете ТУК
6. Информация за договаряне без предварително обявление - натиснете ТУК
7. Информация за конкурс за проект - натиснете ТУК
8. Информация за публично състезание - натиснете ТУК
9. Информация за пряко договаряне - натиснете ТУК