уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ 2016


ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ №2

с предмет ............................................................................... - заповече информация натиснете ТУК


ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ №1

във връзка с

проектно предложение „Подобряване на материално-техническата база на съществуващите социални услуги и осигуряване на адаптирана социална среда за хора с увреждания в Община Самуил”по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г- заповече информация натиснете ТУК