уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Плащания по Договори - ТУК


Публични Покани за 2016г.    


Публична Покана №10

с предмет „Ремонт на общински пътища и улици в община Самуил”за подробна информация кликнете ТУК

 


Публична Покана № 9

с предмет Закупуване на един брой употребяван микробус за нуждите на ЦНСТ – с. Пчелина за подробна информация кликнете ТУК

 


Публична Покана № 8

с предмет Доставка на 20 броя преносими компютърни конфигурации /лаптопи/ за община Самуилза подробна информация кликнете ТУК


Публична Покана № 7

с предмет „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, общинските предприятия и общинските подразделения” по обособени позиции за подробна информация кликнете ТУК


Публична Покана № 6

с предмет Закупуване на лек автомобил за нуждите на ЦОП - с.Самуилза подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 5

с предмет Закупуване на микробус за нуждите на ДВХУИ – с. Самуил за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 4

с предмет Закупуване на лек автомобил за нуждите на общинска администрация - Самуилза подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 3

с предмет “Доставка на ОБОРУДВАНЕ за ЦНСТ с. ХУМА”за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 2

с предмет “Доставка на единични легла за  нуждите на ДВХУИ -  с. Самуил”за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 1

с предмет   “Доставка на ОБОРУДВАНЕ за ЦНСТ с. ХУМА”за подробна информация кликнете ТУК

ОТТЕГЛЕНА