уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu


Плащания по Договори - ТУК


Публични Покани за 2015г.   


Публична Покана № 34

с предмет ...................................................... за подробна информация кликнете ТУК


Публична Покана № 33

с предмет Доставка чрез „Закупуване на лек автомобил за нуждите на ЦНСТ – с. Хърсово“ за подробна информация кликнете ТУК


Публична Покана № 32

с предмет “Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2015 – 2016г.” по обособени позиции за подробна информация кликнете ТУК


Публична Покана № 31

Предметът на поръчката включва приготвяне и доставяне на храна за учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Владимировци, област Разград с две обособени позиции: ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставяне на храна за обедно хранене за ученици ОУ „Христо Ботев”, с. Владимировци, Област Разград” .Прогнозен брой учениици -98.Прогнозен брой учебни дни за периода от 15.092015г до 23.12.2015г - 75 дни ПОЗИЦИЯ № 2 - „Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас на ОУ „Христо Ботев”, с. Владимировци, Област Разград” Прогнозен брой ученици - 61 .Прогнозен брой учебни дни 75 за периода от 15.09.2015 до 23.12.2015 година за подробна информация кликнете ТУК


Публична Покана № 30

с предмет Доставка чрез закупуване на употребяван “ Автобус минимум 19+1 места за ДВХУИ - с. Самуил“за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 29

с предмет Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене в община Самуил през учебната 2015/2016г. за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 28

с предмет Специализиран превоз на служители на община Самуил по Маршрут гр.Разград –с. Желязковец – с.Самуил и обратноза подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 27

с предмет Специализиран превоз  на служители на община Самуил по Маршрут  с.Здравец – с.Владимировци - с.Ножарово - с.Богданци – с.Кара Михал - с.Голяма вода – с.Хърсово – с.Самуил и обратно за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 26

с предмет Доставка чрез закупуване на употребяван “ Автобус минимум 19+1 места за ДВХУИ - с. Самуил“за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 25

с предмет СМР за обекти : „Изграждане на ограда за детска площадка в с.Самуил”, „Изграждане на ограда за кметство в с.Ножарово”, „Изграждане на ограда на ЦДГ "Радост" в с.Владимировци“ и „Изграждане на ограда в ЦНСТ - с.Хума” за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 24

с предмет "Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил"за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 23

с предмет „Изработване на технически проект за изграждане на сграда за ЦСРИ с. Владимировци“за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 22

с предмет СМР за обекти “Саниране на сграда за административни дейности – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 5, „Саниране на Защитено жилище II-ри етап – с. Самуил” и „ Саниране на административна сграда 2-ри етаж – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4”за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 21

с предмет Доставка чрез закупуване на употребяван „Автомобил за нуждите на социален патронаж“- филиал Владимировци за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 20

с предмет Доставка чрез закупуване на употребяван „Автомобил за нуждите на социален патронаж“- филиал Самуил за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 19

с предмет Доставка чрез „Закупуване на лек автомобил за нуждите на ЦНСТ – с. Хърсово“ за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 18

с предмет "Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил"за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 17

с предмет СМР за обекти “Саниране на сграда за административни дейности – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 5, „Саниране на Защитено жилище II-ри етап – с. Самуил” и „ Саниране на административна сграда 2-ри етаж – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4”за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 16

с предмет "Изработване на технически проект за изграждане на сграда за ЦСРИ с .Владимировци"за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 15

с предмет „Изработване на технически проект за изграждане на сграда за ЦСРИ с. Владимировци“   за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 14

с предмет Доставка чрез закупуване на употребяван “Автобус над 20 места за ДВХУИ с.Самуил“за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 13

с предмет Доставка чрез закупуване на употребявани два броя „Леки автомобили за нуждите на ЦНСТ с.Пчелина и ЗЖ с. Богомилци“ за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 12

с предмет Доставка чрез закупуване на употребяван “Лек автомобил за общинска администрация с.Самуил“за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 11

с предмет Доставка чрез закупуване на употребявани „Два броя автомобили за нуждите на социален патронаж“ за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 10

с предмет "Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил"за подробна информация кликнете ТУК

 ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 9

с предмет СМР за обекти “Саниране на сграда за  административни дейности – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 5, „Саниране на Защитено жилище II-ри етап – с. Самуил” и „ Саниране на административна сграда 2-ри етаж – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4” за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 8

с предмет "Изработване на технически проект за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата Желязковец и Самуил" за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана № 7

с предмет  „Изработване на технически проект за изграждане на сграда за ЦСРИ с. Владимировци  за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 6

с предмет  “Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил” за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 5

с предмет „Изработване на технически проект за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в селата Желязковец и Самуил“ за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 4

с предмет  Изработване на технически проект  за реконструкция на улици за подробна информация кликнете ТУК

ОТТЕГЛЕНА


Публична Покана № 3

с предмет Доставка чрез закупуване на употребявани МПС“ за подробна информация кликнете ТУК

 ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 2

с предмет СМР за обекти “Саниране на сграда за административни дейности – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” № 5, „Саниране на Защитено жилище II-ри етап – с. Самуил” и „ Саниране на административна сграда 2-ри етаж – с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №4”-  за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана № 1

с предмет „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни аксесоари и консумативи за нуждите на Община Самуил, ОП “САМУИЛ 2011” и общинските подразделения” за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публични Покани - 2014г.


Публична Покана №6

с предмет СМР за обект „Ремонт на покрив и саниране на Защитено жилище с.Самуил“ - за подробна информация кликнете ТУК

ВЪЗЛОЖЕНА


Публична Покана №5

с предмет СМР за обект „Ремонт на покрив и саниране на Защитено жилище с.Самуил“ - за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана №4

с предмет Доставка чрез „Закупуване на един брой употребяван Автобус за нуждите на ДВХУИ, с.Самуил, община Самуил“ - подробна информация вижте ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана №3

с предмет СМР за обект „Ремонт на покрив и саниране на Защитено жилище с.Самуил“ - за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана №2

с предмет СМР за обект „Ремонт на покрив и саниране на Защитено жилище с.Самуил“ - за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


Публична Покана №1

с предмет услуга по “Извършване на снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици по населени места на територията на община Самуил през зимния сезон  2014 – 2015г.” - за подробна информация кликнете ТУК

ПРЕКРАТЕНА


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Доставки на готова храна за обяд за учениците от I-ви до VIII клас включително на ОУ"Христо Ботев" с.Владимировци, община Самуил, област Разград“ По проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища,чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес ",съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" за учебната 2015-2015г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Публикувана в регистъра на АОП с уникален код 9035138

ВЪЗЛОЖЕНА


 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

"Доставка на дизелово гориво /маркирано червено/ за отопление за нуждите на на ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци през  периода 28.11.2014- 31.12.2015г"

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ - изтеглете ТУК

ПРИЛОЖЕНИЯ - изтеглете ТУК

Публикувана в регистъра на АОП изтеглете ТУК - 9036319