уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Издаване на документи за пенсионирани от звената финансирани от общинския бюджет

Вид на документа
Срок
Цена
УП 2
1 месец
1,10 лева
Образец 30 /УП 3/
1 месец
1,10 лева

Таксите се заплащат при подаване на искането/ молбата/ за издаване на удостоверението.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ УП 2 И УП 3:

* Искане / молба /по образец;
* Лична карта /или личните данни за лицето, на което се издава удостоверението/ - трите имена, ЕГН, място на раждане, постоянен адрес, телефон за контакт;
* Информация за имената, с които може да бъде открито лицето в изплащателните документи за съответния период;
* Копие на трудовата книжка за съответния период;
* Наименование на звеното, отдела, както и на длъжността, която е заемало лицето;
* Период, за които ще се издава УП 2 и УП 3 /от - до /ДД ММ ГГ/.
* Молбите могат да се подават лично, или чрез друго упълномощено лице, разполагащо с горната информация /документи/ и по пощата, като повече информация може да получите на следния телефон за връзка:

код/ 08477 / 20-20 вътрешен 124