уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Демографски профил

Гъстотата на населението в общината е 33 души/кв.км., която е най-ниска за област Разград.
Община Самуил, по данни на областната служба ЕСГРАОН област Разград, към 03.04.2004г, наброява 8 739 жители. Делът на населението между 18 и 65 години е изравнен със средния за страната. Децата / под 14 г/ са с около14.7% от брой на населението, а населението над трудоспособна възраст е 20.16%. Коефициентът на възрастова зависимост е 52,3%.

 

Общината е съставена само от села. Делът на населението с образование над средното в общината е много малък - само 1,8%. По този показател тя се нарежда на едно от последните места, както в областта, така и в страната. По отношение на етническата структура, населението на Община Самуил се оформя в три големи групи – 75% турци, 14% българи, 11% роми. Броят на жителите и домакинствата по населени места са представени на таблицата както следва: