уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Здравеопазване и социална политика

Доболничната помощ в общината се осъществява от двама общопрактикуващи лекари и един стоматолог, които са обхванали по-голяма част от населението. Във всички училища и детски заведения функционират здравни кабинети. На територията на община Самуил няма здравно заведение и населението ползва услугите на Многопрофилна болница за активно лечение – гр.Исперих и Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Иван Рилски" гр.Разград.

Социалната политика в общината е насочена към подобряване качеството на живот на лица с ниски доходи, хора с увреждания, сираци, самотни майки, деца, нуждаещи се от закрила и болни граждани.
На територията на общината функционира Дирекция «Социално подпомагане» към Агенция за sоциално подпомагане на Министерството на труда

и социалната политика. Основните направления на дейносттай са социално подпомагане, включително предоставяне на социални помощи; обслужване на инвалиди.