уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Общинскa стратегия за интеграция на етносите в Община Самуил 2006-2015г.

Настоящата стратегия е отражение на усилията на местните административни институцииза преодоляване на изолацията на отделните етноси. Тя се базира на Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, Национална стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на МОН и Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства.

Прикрепени файлове, към документа


plan za deystvie(89KB)