уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

Програма за намаляване на безстопанствените кучета на територията на Общ.Самуил

Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи  да се постигне нов  съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Самуил
Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България.
Предвижданията  са, че реализирайки програмата на територията на Общината  след около четири години популацията на кучетата трябва да бъде овладяна и да се премине към извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в приемници, както предвижда и мярка 1 по долу. 
 

Прикрепени файлове, към документа


programa (84KB)